Dostępne mieszkania:

Numer mieszkania Powierzchnia użytkowa mieszkania Powierzchnia ogródka Cena brutto Plan mieszkania
1A 95 m2 291 m2 425 000 zł PARTER / PIĘTRO
1B 95 m2 281 m2 Sprzedany
2A 95 m2 281 m2 425 000 zł PARTER / PIĘTRO
2B 95 m2 292 m2 Sprzedany PARTER / PIĘTRO
3A 95 m2 286 m2 399 000 zł PARTER / PIĘTRO
3B 95 m2 287 m2 Sprzedany PARTER / PIĘTRO
4A II Etap
4B II Etap
5A II Etap
5B II Etap
6A II Etap
6B II Etap